Audio/Video Library

Isaia 27 to 28
Rev. Dr John Mwaniki
November 13, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 5
Rev. Dr John Mwaniki
November 20, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 25 to 26
Rev Dr John Mwaniki
November 08, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 3C
Rev Dr John Mwaniki
November 06, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 23 to 24
Rev Dr John Mwaniki
November 01, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 21 to 22
Rev Dr John Mwaniki
October 25, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 3b
Rev Dr John Mwaniki
October 23, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 19 to 20
Rev Dr John Mwaniki
October 18, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 3a
Rev Dr John Mwaniki
October 16, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 17 to 18
Rev Dr John Mwaniki
October 11, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 2d
Rev Dr John Mwaniki
October 09, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 15 to 16
Rev Dr John Mwaniki
Oct 04, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 2c
Rev Dr John Mwaniki
October 02, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 11 to 14
Rev. Dr. John Mwaniki
September 27, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 2b
Rev Dr John Mwaniki
September 25, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 10
Rev Dr John Mwaniki
September 20, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 2a
Rev Dr John Mwaniki
September 18
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 7to9
Rev Dr John Mwaniki
Sept 13 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 1b
Rev Dr John Mwaniki
September 11, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 6
Rev Dr John Mwaniki
September 06
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Revelation 1a
Rev Dr John Mwaniki
September 04, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 3 to 5
Rev Dr John Mwaniki
August 30, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Introduction to Revelation
Rev Dr John Mwaniki
August 28, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Isaia 1 and 2
Rev Dr John Mwaniki
August 23, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Prayer and Intercession
Rev Dr John Mwaniki
August 14, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Micah 6 and 7
Rev Dr John Mwaniki
August 9, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit 5
Rev Dr John Mwaniki
August 7, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Micah 4 and 5
Rev. Dr. John Mwaniki
August 2, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit 4
Rev. Dr. John Mwaniki
July 31, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Micah 1 to 3
Rev. Dr. John Mwaniki
July 26, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit 3
Rev. Dr. John Mwaniki
July 24, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Jonah 3 and 4
Rev Dr John Mwaniki
July 19, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit 2
Rev Dr John Mwaniki
July 17,2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Jonah 1 and 2
Rev. Dr. John Mwaniki
July 12, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Obadiah
Rev. Dr. John Mwaniki
July 5, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit 1
Rev. Dr. John Mwaniki
July 3, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Amosi 7 8 and 9
Rev. Dr. John Mwaniki
June 28, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Holy Spirit Foundation
Rev. Dr. John Mwaniki
June 26, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Amos 5 and 6
Rev. Dr. John Mwaniki
June 21, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

2 Timothy 3 and 4
Rev. Dr. John Mwaniki
June 19, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Amos 3 and 4
Rev. Dr. John Mwaniki
June 14, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

2 Timothy 2
Rev. Dr. John Mwaniki
June 12, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Amos 1 and 2
Rev. Dr. John Mwaniki
June 7, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

2 Timothy 1
Rev. Dr. John Mwaniki
June 5, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Joel 3
Rev. Dr. John Mwaniki
May 31, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Hosea 3 and 4
Rev. Dr. John Mwaniki
April 5
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Hosea 2
Rev. Dr. John Mwaniki
March 29, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

1 Timothy 6
Rev. Dr John Mwaniki
May 29, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Hosea 1
Rev. Dr. John Mwaniki
March 22, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

Hagai 2
Rev. Dr. John Mwaniki
March 1, 2017
Gwatia Kimuri


Click to Listen

# of Pages:
1 2 Next